1983, 500cc Rijeka  #27 Eddie Lawson Yamaha, K…

1983, 500cc Rijeka  #27 Eddie Lawson Yamaha, Kenny Roberts Yamaha.,Freddie Spencer Honda, Randy Mamola Suzuki and Ron Haslam Honda