1986 GP Japan Suzuka Tadahiko Taira Yamaha YZR…

1986 GP Japan Suzuka Tadahiko Taira Yamaha YZR500 0W81 Wayne Gardner
Rothmans Honda  NSR500 NV0C .