John Surtees  MV Agusta  250 cc Crystal Palac…

 John Surtees  MV Agusta  250 cc Crystal Palace England 1956.