skwarka: skwarka: Chcieliśmy być wolni i woln…

skwarka:

skwarka:

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać [x]

We wanted to be free and owe this freedom to nobody! | Warsaw Uprising 1944