Giacomo Agostini on MV Agusta on beacon hill 1…

Giacomo Agostini on MV Agusta on beacon hill 1971 Roy Hesketh circuit