Marco Simoncelli Metis Gilera 2006  (Cattoli…

Marco Simoncelli Metis Gilera 2006 

(Cattolica, 20 januari 1987 – Sepang, 23 oktober 2011)