Andreas Mikkelsen – WRC Italia Sardegna 2OI9, …

Andreas Mikkelsen – WRC Italia Sardegna 2OI9, stage win